Piccolo Air

Voor toepassingen in museumbeveiliging en kunstbeveiliging

Piccolo Air

Piccolo Air combineert de technieken van de Piccolo productreeks met de draadloze techniek van het Piccolosysteem. Dit maakt de Piccolo Air universeel geschikt voor toepassingen in zowel museum- en kunstbeveiliging als in tal van andere sectoren.  Museumbeveiliging en kunstbeveiliging: Piccolo Air

Technische gegevens

Piccolo Air bestaat uit een centrale eenheid die functioneert als ontvanger voor de detectoren die deel uitmaken van het systeem, en anderzijds als GSM zender die alarmmeldingen van de detectoren als een SMS bericht doorzend naar mobiele telefoons (max. 25) of een PC. Piccolo Air beschikt over één geschakelde uitgang (NO – NC).

Bediening via App

De set-up en beheer van Piccolo Air kan via een App op een mobiele telefoon of met behulp van een PC geschieden - hiervoor is software beschikbaar. De set-up kan ook via internet verlopen.

Piccolo Air wordt geleverd met een externe Power Supply (12V DC) en is voorzien van een battery-backup. Er wordt automatisch een bericht gestuurd wanneer de spanning onderbroken wordt. Behoudens het plaatsen van een SIM kaart zijn er geen verdere voorzieningen noodzakelijk.

Piccolo Air maakt gebruik van dezelfde detectoren als het Piccolo systeem. Er kunnen maximaal 60 detectoren door het systeem herkend worden. Dit kunnen zowel draadloze digitale beveiligingsdetectoren als wel analoge temperatuur- en luchtvochtigheidsdetectoren zijn.
Zie ook: Piccolo detectoren.
Daarnaast zijn er drie digitale en twee analoge inputs aanwezig voor vaste detectoren alsmede een AUX input voor  bijvoorbeeld een camera of PTC probe.

Logfiles

De in een logfile opgeslagen gegevens kunnen met behulp van PC-software worden weergegeven in numerieke en grafische vorm. Deze informatie kan ook web based beschikbaar worden gesteld via het Profort portaal. Voor zowel temperatuur als luchtvochtigheid kunnen onder- en bovenwaarden ingesteld worden, overschrijding van de ingestelde bandbreedte resulteert dan in een alarm. Afhankelijk van de uitvoering kan dat een lokaal akoestisch alarm zijn of een SMS bericht dat verstuurd wordt aan één of meerdere mobiele telefoons.

De afstand tussen de centrale eenheid en de detectoren bedraagt max. 300 meter. Alle detectoren worden met een vaste interval gemonitored op hun aanwezigheid.

Alarmmeldingen

Alarmmeldingen kunnen gestuurd worden naar mobiele telefoons (max. 25 verschillende nummers tegelijkertijd) of aan meldkamers. De berichten kunnen verzonden worden als SMS bericht, DTMF, of gestuurd worden als een E-mail of  voice-bericht.

Piccolo Systeem

Een installatie die begonnen is als Piccolo Air kan zonder veel moeite uitgebreid worden tot een volwaardig Piccolo systeem, waarin het aantal sensoren tot 6400 uitgebreid kan worden.

Piccolo Air is uitstekend geschikt voor toepassingen buiten de museale wereld.

museumbeveiliging-kunstbeveiliging-piccolo-air