Profort Piccolo Light

Het geavanceerde 'light' systeem voor museumbeveiliging en kunstbeveiliging

Flexibel draadloos stand-alone

Profort Piccolo Light is een flexibel draadloos stand-alone systeem voor de beveiliging van schilderijen en andere kunstwerken en/of voor de controle van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Piccolo Light is zeer eenvoudig te installeren. Het opzetten en definiëren van de detectoren kan gebeuren via een mobiele telefoon of met behulp van een notebook computer.

Piccolo Light is ook zeer goed te gebruiken voor tijdelijke tentoonstellingen.

Specificatie

Piccolo Light bestaat uit een centrale eenheid, die enerzijds functioneert als ontvanger voor de detectoren die deel uitmaken van het systeem, en anderzijds als aansluitbox voor (8) externe signaleringen. Optioneel bevindt zich in de centrale eenheid een GSM modem.

Piccolo server 1010

Werking

Zodra een alarmmelding van een sensor wordt ontvangen worden de externe signaleringen geactiveerd en gaat er een SMS bericht uit naar mobiele telefoon of een PC.

Set-up

De set-up van Piccolo Light kan ook via mobiele telefoon of PC geschieden – software wordt standaard meegeleverd. In de huidige versie van Piccolo Light kan de verbinding tussen systeem en PC ook via het Internet verlopen. Instellingen kunnen ook gewijzigd worden met behulp van een remote control.

Voeding

Piccolo Light is voorzien van een battery-backup en stuurt automatisch een bericht wanneer de spanning onderbroken wordt. Piccolo Light werkt op 220V of wordt gevoed door een externe 12 V power supply en heeft een eigen SIM kaart aan boord. Verdere installatievoorzieningen zijn niet noodzakelijk.

Detectoren

Het Piccolo Light systeem maakt gebruik van dezelfde detectoren als het Piccolo systeem. Er kunnen maximaal 60 detectoren door het systeem herkend worden. Dit kunnen zowel draadloze digitale beveiligingsdetectoren als wel analoge temperatuur- en luchtvochtigheidsdetectoren zijn. Daarnaast zijn acht digitale en twee analoge inputs aanwezig voor vaste detectoren, zoals bijvoorbeeld:

  • brand- en rookdetectoren
  • Lux en UV detectie
  • of een inbraakalarm.

Logfiles

De in een logfile opgeslagen gegevens kunnen via een PC worden weergegeven in numerieke en grafische vorm. Voor zowel temperatuur als luchtvochtigheid kunnen onder- en bovenwaarden ingesteld worden, overschrijding van de ingestelde bandbreedte resulteert dan in een alarm. 
Afhankelijk van de uitvoering kan dat een lokaal akoestisch alarm zijn of een SMS-bericht dat verstuurd wordt aan één of meerdere mobiele telefoons.

Overige voorzieningen

De afstand tussen de centrale eenheid en de detectoren bedraagt max. 300 meter. Het ontvangstbereik kan worden uitgebreid met behulp van max. drie externe ontvangers. Alle detectoren worden met een vaste interval gemonitored op hun aanwezigheid.

Piccolo Light kan tegelijkertijd 8 relais aansturen. Alarmmeldingen van de detectoren, maar ook van de andere inputs kunnen de relais aansturen. Met behulp van een mobiele telefoon, remote control of PC kunnen de relais geactiveerd of gedeactiveerd worden. Externe relais worden gebruikt om te koppelen aan bestaande alarmsystemen, CCTV systemen of andere beveiligingsapparatuur.

Alarmmeldingen kunnen gestuurd worden naar mobiele telefoons (max.negen verschillende nummers tegelijkertijd) of aan meldkamers. De berichten kunnen verzonden worden als SMS-bericht, DTMF, of gestuurd worden als een E-mail bericht of voice-bericht.

Display

Standaard is Piccolo Light voorzien van een display waarop alarmmeldingen, instellingen en een log-file kunnen worden weergegeven.

Meer informatie

Haal voor nadere informatie het Piccolo Light Product Informatie Blad op in Adobe Reader PDF-formaat.

Installeren

Een installatie die begonnen is als Piccolo Light kan zonder veel moeite uitgebreid worden tot een volwaardig Piccolo systeem, waarin het aantal sensoren tot 6400 uitgebreid kan worden.