Profort Piccolo

Het geavanceerde systeem voor museum- en kunstbeveiliging

Het Profort Piccolo systeem is een geavanceerd draadloos object beveiligingssysteem voor toepassing in musea. Een uitgebreid scala van detectoren maakt dat voor praktisch iedere situatie en voor praktisch ieder object een adequate beveiliging gevonden kan worden.
Alarm- en statusmeldingen worden weergegeven op het scherm van een PC. Intelligente verbindingen en doormeldingen naar apparatuur zoals managementsystemen, inbraaksignalering, toegangscontrole, CCTV, pagers en mobiele telefoons behoren tot de mogelijkheden.

Het Profort Piccolosysteem is in gebruik bij musea in een groot aantal Europese landen.


 

museumbeveiliging-profort-piccolo.300x300x1

Het Profort Piccolo systeem bestaat uit drie delen:

 • de sensoren
 • de centrale soft- en hardware
 • de output interface

De hardware installatie bestaat uit ontvangers die in verbinding staan met een centrale PC-interface die op zijn beurt verbonden is aan een PC (Windows 95 of hoger). 
Aan de PC worden geen bijzondere eisen gesteld (32Mb RAM, 1 beschik-bare COM poort); indien gewenst kunnen ook andere programma's resident zijn.

Ontvangers

Het bereik van de ontvangers ligt binnen een straal van 50 - 300 mtr., afhankelijk van de constructie van het gebouw. De verbinding tussen de ontvangers en de centrale PC-interface verloopt via een twisted pair kabel (min. 24AWG). De PC-interface heeft twee kabel- aansluitingen naar de ontvangers. Daarmee kunnen max. 32 ontvangers per kabel worden aangesloten (doorgelust) over een max. lengte van 1500 mtr. De maximale afstand tussen twee ontvangers bedraagt dus 3000 mtr. Facultatief kan gebruik gemaakt worden van een IP-netwerk - hiervoor zijn PoE ontvangers beschikbaar – of van draadloze ontvangers, z.g.n. repeaters.
Iedere ontvanger is voorzien van een relais waarmee direct/locaal randapparatuur kan worden aangestuurd. Geheel conform de Europese richtlijnen en normen zijn de antennes van de detectoren en ontvangers ingebouwd in een tamper-proof  behuizing en wordt gebruik gemaakt van de voor draadloze beveiligingsapparatuur gereserveerde frequentieband: 868 Mhz. De detectoren zijn voorzien van een batterij die eenvoudig door eigen personeel is te vervangen.

Interface

De centrale PC-interface wordt gemonteerd in de nabijheid van de PC en wordt daaraan gekoppeld via een seriële- of USB aansluiting. De PC-interface voorziet in de verbinding met de ontvangers. Tevens wordt van hieruit verbinding gemaakt naar andere apparatuur, al of niet via relais boxes (max. 64 relais). Een extra com-poort op de PC voorziet in de verbinding naar Management CCTV of PZI systemen٭). In het voorkomende geval wordt in de PC-interface de GSM-modem geplaatst voor het verzenden van SMS (alarm)berichten.

Software

De software is uitzonderlijk flexibel. Het stuurt en beheert het systeem en is toegankelijk op verschillende niveaus middels paswoorden. Het laagste niveau biedt de gebruiker inzicht in de status van het systeem en laat de gebruiker toe alarmmeldingen op te volgen en te annuleren.
Het hoogste niveau maakt het mogelijk de verschillende functies te definiëren – met inbegrip van alle paswoorden – helen en delen van het systeem te activeren of uit te schakelen en inzage te krijgen in de log-files van het systeem.

Mogelijkheden

Naast de reguliere alarmfunctie beschikt het Piccolo systeem over de mogelijkheid temperatuur en luchtvochtigheid gegevens vast te leggen en te presenteren (numeriek en grafisch)

Via een keuzemenu worden de volgende mogelijkheden bijeen gebracht.

Inputzijdig:

 • het bepalen en benoemen van de locaties
 • het toekennen en activeren/deactiveren van de ontvangers
 • het toekennen van de detectoren (beschrijving van het kunstwerk, activeren/deactiveren, instellen van de gevoeligheid van de (trilling)detectoren, tracking on/off, watching on/off)
 • het invoeren van plattegronden en afbeeldingen ten behoeve van een grafische presentatie (facultatief)
 • paswoorden gebruikers

Outputzijdig:

 • outputs naar externe apparatuur
 • pagers/CCTV
 • (mobiele) telefoons

Hiermee zijn de meeste ins en outs van het systeem vastgelegd.

Rapportage

De rapportage van het systeem geeft een overzicht van de gebruikers en van de meldingen die zich hebben voorgedaan naar datum/tijd, naar gebruiker of naar type melding.

Detectoren

De detectoren die horen binnen het Piccolo systeem kenmerken zich door hun geringe afmetingen, de lange levensduur van de batterijen en de veelheid van toepassingen waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Iedere sensor heeft een uniek nummer in de wereld.
De communicatie tussen sensor en ontvanger verloopt via een geëncrypteerd protocol. Iedere minuut stuurt een sensor een ´I am alive´ bericht naar de dichtstbijzijnde ontvanger.

Type detectoren

 • vibraSpot, reageert op trilling. Wordt in of aan een kunstvoorwerp vastgemaakt (tape of schroef)
 • combiSpot, reageert op trilling en/of verbreken van (2) magneetcontacten
 • infraSpot, infrarood sensor die reageert op afstand- (max 6 cm.) kleur- of lichtverandering  bijvoorbeeld voor toepassingen waarbij trilling niet als detectiebron gebruikt kan worden
 • ultraSpot, ultrasone detector voor gebruik in vitrines
 • PIRSpot, PIR detector voor gebruik in grotere ruimtes of open vitrines
 • climaSpot, voor meting van temperatuur en luchtvochtigheid
 • Personal alarm, wordt gebruikt door suppoosten in een noodgeval
 • inSpot  koppelt externe detectoren aan het Piccolo systeem, zoals:
  • EBS*, reageert op de verstoring van een capacitief veld rondom het kunstvoorwerp
  • XtraSense*, reageert op (verschillen in) druk
  • BeamAlert, niet zichtbare scheiding tussen publiek en kunstvoorwerp
  • CurtainPIR, vormt een ‘gordijn’ rond een kunstvoorwerp
 • flexSpot, als inSpot + analoge input
 • climaSpot, voor de analoge meting van temperatuur en luchtvochtigheid
 • RFID tag, worden gebruikt om kunstvoorwerpen te labelen voor standplaatsbepaling en voor guided audio tours.

* kunnen ook zelfstandig toegepast worden, klik op EBS of XtraSense voor verdere informatie

Uitvoeringen

Piccolo is er in verschillende uitvoeringen. Het hiervoor beschreven systeem is er met drie licenties: voor max. 50 detectoren, max. 500 detectoren en voor meer dan 500 detectoren (max. 6400).
Daarnaast is er een ´klein´ Piccolo systeem, de Piccolo Light voor kleine installaties of als een op afstand te beheren systeem (bijvoorbeeld via GSM).

Flexibel

Piccolo is zeer flexibel en laat zich volledig aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Vooral bij wisselende tentoonstellingen komt de grote variatie in detectoren goed tot zijn recht.

٭) Koppelingen zijn gerealiseerd met o.m.:

 • Allegiant
 • Ascom Nira PZI
 • Bosch Divar
 • HISEC Thor
 • HISEC ThorGuard
 • Kenwood Portofoons
 • Myrasis (Norbain)
 • Prismata (Croon)
 • S-2000 (Heijmans)
 • Scope PZI

 Download hier de brochure.